Gideon programma voor mannen

Als je de naam en persoon van Gideon ontleed, dan ontdek je twee kanten: de strijdbare; de ‘veller van bomen’ en initiatiefnemer in moeilijke situaties.

Aan de andere kant is Gideon een twijfelaar. Een zoeker. Hij wilde niet de leider zijn.

Die twee kanten herken je mogelijk ook in jezelf. Of je weet van andere schijnbare tegenstrijdigheden. Je stelt graag vragen, wilt weten hoe het zit. Je houdt  van uitdagingen, af en toe (of 9 van de 10 keer) ben je competitief, maar je bent ook op zoek naar balans, tussen kracht en kwetsbaar zijn.

Tijdens dit Programma ont-dek en ont-wikkel je en word je begeleid door ervaren coaches die een veilige bedding creëren om een volgende stap (of zelfs meerdere) te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er is aandacht voor jou als individu, maar zeker ook voor de groep. Je leert namelijk ook veel van de andere deelnemers die een spiegel, inspiratiebron en metgezel voor je zijn. En jij voor hen.