GIDEON

Hij heeft bij ons een goede naam. God noemt Gideon bij zijn roeping dan ook ‘dappere krijgsman’. Het is heel leerzaam om te lezen in Richteren 6 hoe Gideon een dappere krijgsman is geworden, want dat was hij zeker niet meteen.

Het verhaal van Gideon is wereldberoemd. In drie groepen van honderd man bliezen de mannen van Gideon op hun ramshorens. Ze maakten een enorm kabaal met kruiken, die ze stuksloegen. Zwaaiden met hun fakkels en riepen: ‘Voor de HERE en voor Gideon.’ Enorme paniek ontstond bij de Midjanieten. Ze vielen elkaar aan. Het leger sloeg op de vlucht. Wat een overwinning! Maar Gideon was geen held. God maakte van Gideon een held. Natuurlijk heeft Gideon zijn steentje bijgedragen. Als Gideon rustig thuis was blijven zitten, was dit allemaal niet gebeurd. Maar toen Hij door God Zelf werd aangespoord, kwam hij in actie. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht.

‘Dappere krijgsman.’ Dat maakte God van hem. Wat een bemoediging voor ons. God roept jou ook tot een taak, waarvan je denkt dat het je nooit zal lukken.

Gideon | Programma voor Mannen is een plek waarin we je uitdagen om te gaan staan in je mannelijke kracht.

Aanmelden

Heb je nog vragen over het programma? Lees hier dan meer over het programma of neem vrijblijvend contact op.