Familieopstellingen geven inzicht in het ontstaan van je patronen, de bron van je dilemma’s en terugkerende thema’s in je leven. De verborgen dynamiek wordt zichtbaar, het laat zien waar je aan ‘vast’ zit, wat destructief werkt en hoe je uit deze verstrikking kunt komen. Zo opent een opstelling de weg naar een leven in grotere vrijheid, in overeenstemming met wie je werkelijk bent.

Wat is een familieopstelling?

Tijdens een familieopstelling neem je een kijkje in je systeem van herkomst. Je brengt een vraag in die voor jou van belang is. We bepalen samen welke personen en thema’s we gaan opstellen. Uit de groep kies je representanten die op de een of andere manier te maken hebben met je vraag, bijvoorbeeld je vader, je moeder, je broer / zus, je passie en iemand voor jezelf.

De representanten laten we een plek innemen die zij zelf kiezen. Een representant laat zich sturen door wat het voelt, denkt en opmerkt. Dan wordt ineens helder welke dynamiek zich tussen hen afspeelt. Als de opstelling zich verder ontvouwt, zullen wij als opstellers helende bewegingen (interventies) in gang zetten om het systeem weer tot constructieve balans te brengen. Systeeminterventies zijn indrukwekkend ervaringen met een doorwerkend helend effect voor zowel het individu als het systeem.

Wanneer een familieopstelling?

Voor je persoonlijke en professionele groei is een familieopstelling een mooie ondersteuning. Vooral als het om complexe of steeds terugkerende vragen gaat, die op de een of andere manier te maken hebben met trouw zijn aan je systeem van herkomst. Heb je nog geen zicht op de vraag of is het ingewikkeld onder woorden te brengen, maar voel je je wel geblokkeerd of belemmerd, dan zijn dit signalen om te onderzoeken en een opstelling te overwegen.

Veel voorkomende thema’s

Herken je je (deels) hierin? Ik vind het moeilijk om mijn eigen plek in te nemen, keuzes maken is erg ingewikkeld voor me, ik voel me uitgeput, het lijkt alsof ik vast zit, waarom heb ik moeite met ‘nee’ zeggen, terwijl ik meer voor mezelf zou willen kiezen.

Als kind heb je patronen ontwikkeld met als onbewust doel om het systeem waar jij deel van uitmaakt bij elkaar te houden. Je bent mogelijk gaan zorgen, bemiddelen, rebelleren of afleiden, het lijden van je ouders gaan dragen enzovoort. Hierdoor ben je zodanig verstrikt geraakt dat je je leven niet meer vrij vorm kunt geven. Er kunnen zelfs zeer opvallende patronen/ herhalingen optreden door de generaties heen. Een opstelling geeft inzicht in je loyaliteitspatronen en kan laten zien welke beweging – van destructief naar constructief – je kunt maken om je autonomie en vrijheid terug te krijgen.

Het effect van een opstelling

Een opstelling maakt vaak iets los op onbewust niveau. Dat geldt voor degene die een vraag inbrengt, en vaak ook voor de representanten. Dat wat losgemaakt wordt, kan zich nu bewegen naar het bewuste niveau. Dat is een proces en dat heeft aandacht en stilte nodig. Daarom adviseren we je om na een opstelling terughoudend te zijn in het maken van een analyse (vanuit je hoofd) en in actiegerichtheid; laat wat zich ontvouwd heeft eerst een tijdje ‘landen in je lijf’.

Wanneer je als representant wordt gekozen, is de kans groot aanwezig dat je middels de toegedeelde rol ook tot nieuwe ontdekkingen komt. Het meedoen als representant is daarmee heel nuttig en waardevol voor jouw eigen proces.

De systemische wetten

Bij een familieopstelling kijken en bewegen we vanuit de 4 systemische wetmatigheden.

  • Balans in geven en nemen: Ouders geven en kinderen nemen. En wanneer deze in de knel komen te zitten, kunnen er klachten tevoorschijn komen. We noemen dat verstrikkingen.
  • Alles erkennen wat er is: het gegeven (het feit) nemen zoals het is, zonder er iets aan te willen veranderen, is erkenning.
  • De juiste plek innemen (ordening): er is een natuurlijke volgorde in een familiesysteem, waarbij de juiste respectvolle invulling van elk plek van wezenlijk belang is. Ga je van die plek af, dan verstoort dat het evenwicht.
  • Erbij horen: een systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verlangt er naar dat er niets of niemand vergeten of buitengesloten wordt.

Praktisch

Tijdens een grote opstellingsdag werken we met een groep van maximaal 20 mensen. We beginnen de dag met een korte uitleg over systemisch werk en familieopstellingen (specifieke kennis of ervaring met familieopstelling is niet noodzakelijk). Daarna krijgen ongeveer 5 deelnemers de mogelijkheid een eigen familieopstelling te maken. De overige deelnemers worden uitgenodigd als representant en sowieso resoneer je mee op de thema’s van de andere opstellingen. Zowel het opstellen van de eigen familie als het representeren is een diepgaande ervaring.

Locatie: Landgoed Groot Zonneoord, Zonneoordlaan 17 in Ede

Data: elke 2e dinsdag van de maand van 9.30 uur tot ca. 17.00 uur

Kosten: 121 Euro incl. BTW en inclusief heerlijke lunch, koffie en thee. Je ontvangt na de inschrijving een betaalverzoek. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.

Door wie: Dineke van Kooten, Bart van Toor, Karin van Beek – Emmaus Academie

PS. Dat dit aanmeldformulier op de website staat van ACHSA | Programma voor Vrouwen betekent níét dat het alleen bedoeld is voor vrouwen. Integendeel, ook mannen zijn van harte welkom (en daarom binnenkort ook een aanmeldformulier op www.gideon-mannen.nl )